Tuesday, March 24, 2020

Addis Ababa neighborhoods


Guess which Addis Ababa neighborhoods these emojis represent: <br />
1. ⚫🦁
2. 🕺🏻💃🏻🍻🥂🥃🍸🍹🌵
3. 🇷🇼
4. ⚖⚖️⚖️⚖️
5. ✝🌼
6. ☎
7. 🐂🐂🐂⚔
8. 🚌🚎🚎🚌🚍
9. 💨 ☎
10. ⚖⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
11. ⛪ 🛣
12. 🐑🐏🐑🐑🐏
13. 🍕
14. 👨‍💼✝
15. 🎂
16. 💍🛣
17. 🥕🍅🍍🥭🌶🥬🍌
18. 🐎🏡
19. 💣💣💣💣
20. 📽💆🏽
21. 🐓🧶🥵
22. 🔭📡
23. 🥚🥚🥚🏭
24. 🗣🗣 🤷‍♀️🤷‍♂️
25. 💰⛪️🌉
26. 🇲🇽
27. 💯🍯
28. 💌🏡
29. ⚽️🟩
30. 🦚
31. 💔🚂
32. 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣❓
33. 🐃🐂🐃🐂🐃🐂
34. 3️⃣🚌🔄
35. 🌄
36. 🗡💪💪
37. 🌧🥇

Thursday, October 19, 2017

መጠጥና ስካር

ሰውየው በመጠጥ ቤቱ የፊት ለፊት በር በኩል ገብቶ ተቀመጠና መጠጥ አዘዘ።
መጠጥ ቀጂው ግን ሰውየው በጣም መስከሩን ስላዬ በትህትና ብዙ መጠጣቱንና ወደቤት ቢገባ እንደሚሻል ይነግረዋል።
ሰውዬው በስካር መንፈስ ቢሆንም በመጠጥ ቀጂው ንግግር ተገርሞ እሺ ብሎ እየተንገዳገደ በመጣበት በር ይወጣል።

ከትንሽ ቆይታ በኋላ በሌላ የጎን በር ድጋሚ እየተንገዳገደ ገባና መጠጥ አዘዘ።
መጠጥ ቀጂው አሁንም በትህትና ሌላ መጠጥ መጠጣት እንደማይችልና ከፈለገ ወደ ቤቱ ሊያደርሰው የሚችል መኪና ደውሎ ሊጠራለት እንደሚችል ይገልፅለታል።
ሰካራሙ ሰውዬ አሁን በንዴት መጠጥ ቀጂውን ካየው በኋላ እየተንገዳገደና እያጉተመተመ በመጣበት በር ይወጣል።

ከተወሰኑ ደቂቃዎች በኋላ በጓሮ በር በኩል ለሶስተኛ ጊዜ ወደ መጠጥ ቤቱ ይገባና መጠጥ ያዛል።
በዚህ ጊዜ መጠጥ ቀጂው በጣም ይናደዳል።
መጠጥ ቀጂው: "አንተ ሰውዬ ሰው የሚነግርህን አትሰማም እንዴ? ከመጠን በላይ ስለሰከርክ ተጨማሪ መጠጥ ልንሸጥልህ አንችልም አልኩህ እኮ።
አሁን ፖሊስ ጠርቼ ሳላስቀፈድድህ ከዚህ ቤት ውጣ። አላበዛኸውም እንዴ አሁንስ!!!" ሲለው
ሰካራሙ: መጠጥ ቀጂውን ቀና ብሎ ከተመለከተው በኋላ በብስጭት እያለቀሰ "አንተ ራስህ አላበዛኸውም እንዴ አሁንስ?
ቆይ ግን ስንት መጠጥ ቤት ነው የምትሰራው?" ብሎት እርፍ!!!

src:n/a

Sunday, October 8, 2017

ወንጀለኛው


ነገሩ እንዲህ ነው አንድ የታወቀ ወንጀለኛ በስንት መከራ ተያዘ። ተይዞ ፖሊስ መረመረው። በተያዘ በሳምንቱ በጠና ታሞ ሆስፒታል ይሄዳል። ታዲያ ዶክተሩ "ትርፍ አንጀት ስለሆነ ትርፍ አንጀቱ ተቆርጦ መውጣት አለበት" ብሎ ኦፕራሲዮን ተደርጎ ወጣለት።

እንደገና በሳምንቱ ታመመ ዶክተሩ "ጉበቱ ግማሹ ስለተጎዳ ተቆርጦ መውጣት አለበት" ብሎ ኦፕራሲዮን ተደርጎ ወጣለት።
እንደገና አሁንም በሳምንቱ ታመመና ሆስፒታል ሄደ።
ዶክተሩ "አንዱ ኩላሊት ስራውን ስላቆመ መውጣት አለበት" ሲል ወንጀለኛውን ሲያመላልስ የነበረው ፖሊስ ወደ ዶክተሩ ጠጋ ብሎ እኔ ምልህ ዶክተር "ይህ ሰው ዘመድህ ነው እንዴ"? ይለዋል።
ዶክተሩም "ኧረ ዘመዴ አይደለም። ምነው?" ሲለው ፖሊሱ ምን ቢል ጥሩ ነው?

"ቀስ በቀስ ከእስር ቤት እያወጣሀው እኮነው። እንደመኪና መለዋወጫ አካሉን ቀስ በቀስ እየከፋፈልክ ከእስር ቤት አስወጥተህ መልሰህ ልትገጣጥመው ይሆናላ
"

src:ይርዳው ጤናው